Tietosuojakäytäntö

Tämän tietosuojakäytännön liikkeellelaskupäivämäärä on 18. toukokuuta 2018.

Tietosuojakäytäntömme auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja me keräämme, miksi keräämme niitä ja mihin me niitä rekisterinpitäjänä käytämme.

YLEISTÄ TIETOA

1.1 Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, joita toimitat meille ja/tai joita me keräämme käyttäessäsi PriimaLaina-palveluita tai käydessäsi muilla Response Finance ApS:n omistamilla sivustoilla.

1.2 Sivustolla voi olla linkkejä ulkoisille sivustoille. PriimaLaina ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelystä näillä ulkoisilla sivustoilla ja kehottaa sinua olemaan paljastamatta henkilötietojasi ennen kuin olet tutustunut ehtoihin, joiden perusteella se tapahtuu.

REKISTERINPITÄJÄ

2.1 Henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjä on:

Response Finance ApS
Åboulevarden 22, 4. sal
8000 Aarhus C
CVR-numero: 37445290

(Jäljempänä “Response Finance” ja “me”)

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme, Thomas Christensen osoitteeseen gdpr@responsefinance.com.

2.2 Käsitellessämme henkilötietojasi noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU General Data Protection Regulation, GDPR) sekä maan Finland nykyisiä tietoturvamääräyksiä.

2.3 Jos haluat tarkastella käsittelemiämme sinua koskevia henkilötietoja tai jos luulet hallussamme olevien sinua koskevien henkilötietojen olevan virheellisiä tai jos sinulla on muita vastalauseita, ota yhteyttä Response Finance ApS:aan.

MITÄ HENKILÖTIETOJA ME KERÄÄMME

3.1 Response Finance käyttää ja säilyttää henkilötietoja:

 • jotka on saatu luottotietopalveluista nähdäksemme, onko nimiisi kirjattu maksuilmoituksia
 • jotka on saatu PriimaLaina-sivuston tai tytäryhtiöidemme
 • jotka on saatu julkisista tietokannoista ja hakuteoksista, kuten väestörekisterijärjestelmästä, voidaksemme vahvistaa tietoja ja pitää niitä ajan tasalla
 • kun haet työpaikkaa Response Financelta
 • kun rekisteröidyt uutiskirjeemme saajaksi

3.2 Hakemusprosessiin liittyen saatuja henkilötietoja ovat:

 1. a) Yleiset henkilötiedot: nimet, CPR-numero, osoite, ammatti, tulot, muut luottotiedot, siviilisääty, asumisolot, autojen lukumäärä kotitaloudessa, velka hakemusajankohtana, maksuilmoitukset, kansalaisuus, sähköposti ja puhelinnumerot. Tämä ei ole kattava luettelo ja sitä tulee pitää suuntaa antavana, sillä kerättyjen henkilötietojen määrä ja tyyppi vaihtelevat sitä mukaa, kun hakemuslomaketta päivitetään tai muokataan.
 2. b) Arkaluonteiset henkilötiedot: ammattiyhdistyksen jäsenyys

3.3 Response Finance tallentaa ja säilyttää lisäksi:

 • sinun ja Response Financen välistä yhteydenpitoa, kuten puheluita, sähköposteja, pikaviestejä ja muuta palvelujemme käyttöön liittyvää tallennettua yhteydenpitoa ja
 • tietoja siitä, miten, missä ja milloin käytät palveluitamme.

3.4 Henkilötiedot käsitetään sellaisena, kuin ne ovat määritetty tietosuojalainsäädännössä.

RESPONSE FINANCEN HENKILÖTIETOJESI KERÄÄMISEN TARKOITUS

4.1 Response Finance kerää henkilötietojasi tiedottaakseen rahoituspalveluista ja lainoista ja hallitakseen tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden käyttöä.

4.2 Henkilötietojasi käytetään myös arvioidaksemme jatkuvasti, tulisiko sinulle tarjota tilaisuutta saada parempia ja edullisempia rahoitustuotteita ja -palveluita, markkinoidaksemme sinulle oleellisia tuotteita ja palveluita, jos olet antanut meille asianmukaisen suostumuksen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

4.3 Säilytämme sähköpostikirjeenvaihtoa ja pikaviestintää osana palveluidemme hallintaa ja toimittamista. Jos puhut Response Financen kanssa puhelimitse, voidaan puhelu tallentaa käyttäjäkokemuksen ja palveluidemme laadun parantamiseksi.

4.4 Response Finance kerää myös tietoja, jotka osoittavat miten ja milloin käytät sivustojamme ja brändimme muita sivustoja, miltä sivustolta olet tulossa, millä sivuilla käyt PriimaLaina-sivustolla ja mitä [data] laitetta käytät päästäksesi sivustoillemme.

Keräämme ja käsittelemme tietoja siitä, miten ja milloin käytät Response Financen omistamia sivustoja parantaaksemme jatkuvasti sivustoa ja tarjoamiamme palveluita.

4.5 Joissakin tapauksissa Response Finance kerää sinua koskevia henkilötietoja muista lähteistä kuin sinulta, ja tällaisia lähteitä voivat olla:

 • Verkkopohjaiset lähteet, kuten sosiaalinen media, jossa olet tuonut henkilötietojasi julkisesti saataville
 • Viranomaiset, kuten väestörekisteri ja
 • Luottotietopalvelut, kuten RKI.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on lainahakemuksessa antamiesi tietojen täydentäminen tai vahvistaminen ja sen varmistaminen, että rekisteröidyt henkilötietosi ovat ajan tasalla.

4.6 Käsittelemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeellista esimerkiksi uutta tiliä luodessasi sivustollamme. Käsittely voi olla tarpeen esimerkiksi täyttääksemme sopimusvelvoitteitamme ja niihin liittyvitä palveluita, jotka edellyttävät dokumentointia. Voimme käsitellä tietoja myös noudattaaksemme erikoislainsäädäntöä, muuta kuin tietosuojalakia, joka koskee meitä tanskalaisena yhtiönä.

SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN

5.1 Täyttäessäsi hakemusta PriimaLaina-sivustolla, pyydämme sinulta erityisen luvan kerätä ja siirtää henkilötietojasi asiakkaille LVS Brokers Oy voidaksemme saada henkilökohtaisia tarjouksia rahoituspalveluista ja lainoista erityisesti sinulle.

5.3 Kaikki Response Financen saamat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja Yleisen tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan Tanskan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5.4 Response Finance säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen toimittaaksemme Response Financen tarjoamia palveluita selaisin ehdoin, jotka sinä olet hyväksynyt tämän Tietosuojakäytännön ja ehtojen mukaisesti tai sovellettavan lain määräämällä tavalla.

HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTA

6.1 Response Finance käsittelee henkilötietojasi seuraavin oikeudellisin perustein:

 • Response Financen tarjoamien palveluiden yhdenmukaisuus hyväksymiesi ehtojen mukaisesti
 • Velvoitteiden noudattaminen lain ja/tai sääntelyä koskevien päätösten perusteella
 • Henkilötietojen käsittely oikeudenkäynnissä käytettäväksi korkeintaan 10 vuoden ajaksi sovellettavan kanneaikaa koskevan asetuksen mukaisesti Tanskan kanneaikalain nojalla
 • Henkilötietojen käsittely hakemuksesi käsittelemiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, seurantaan, korjausten tekemiseen ja todisteiden pohjana korkeintaan 12 kuukauden ajaksi sen jälkeen, kun hakemus on täytetty
 • Henkilötietojen käsittely hakemuksesi käsittelemiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, seurantaan, korjausten tekemiseen ja todisteiden pohjana korkeintaan 6 kuukauden ajaksi, jos hakemusta ei suoriteta loppuun
 • Henkilötietojen käsitteleminen perustan tarjoamiseksi pankkien ja rahoituslaitosten luottokelpoisuuden arvioinnille lainasopimuksia koskevan lain § 7(c) mukaisesti korkeintaan 18 kuukaudeksi hakemuspäivämäärän jälkeen
 • Henkilötietojen käsittely 5 vuoden ajaksi Tanskan tilinpitolain asetusten mukaisesti ja
 • Henkilötietojen käsittely Response Financen oikeutettujen etujen perusteella

Response Finance käsittelee henkilötietojasi oikeutettuina etuina kuvailluin oikeudellisin perustein. Oikeutettuja etuja ovat seuraavat, joissa pyrimme saavuttamaan tasapainon Response Financen tietojen käsittelyn tarkoituksen ja käyttäjän oikeuden yksityisyyteen välillä.

 • Tuotteidemme jatkuva parantaminen ja oleellisten palveluiden ja rahoituspalveluihin ja muihin aiheeseen liittyviin palveluihin liittyvien tarjousten toimittaminen
 • Väärinkäytön ja petosten tunnistaminen, estäminen ja vähentäminen
 • Tilastollisten mallien ja ennustemekanismien luominen, joiden avulla voimme parantaa käyttäjäkokemusta tai palvelun nopeutta
 • Verkostomme ja tietojärjestelmämme eheyden ja suojauksen varmistaminen ja kykymme sietää Response Financen sivustojen tai palveluidemme vaarantumista, luvatonta pääsyä tai asiatonta käyttöä.

Yllä kuvaillut oikeudelliset edut pätevät vain, jos käytät brändiä PriimaLaina, palveluitamme tai niin kauan, kuin sinun ja Response Financen välillä on asiakassuhde, ja rajoitetun ajan sen jälkeen. Response Finance arvioi jatkuvasti, voidaanko käsittelyä rajoittaa tai voidaanko henkilötietoja tehdä nimettömiksi tai salata suojataksemme henkilötietojasi.

HENKILÖTIETOJESI PALJASTAMINEN TAI JAKAMINEN

7.1 Response Finance siirtää henkilötietojasi vain, jos:

 • sovellettava laki tai sääntelyä koskeva päätös edellyttää sitä
 • se on tarpeen voidaksemme täyttää velvoitteemme sinulle tarjoamiamme palveluita koskien

Jos Response Finance paljastaa tai välittää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, erotellaan vastaanottajat EU:n / ETA:n sisäisiin ja EU:n /ETA:n ulkopuolisiin.

Response Financella on tarvittavat tietojenkäsittelysopimukset EU:n /ETA:n sisäisten henkilötietojen vastaanottajien kanssa, ja näillä vastaanottajilla on käytössä tehokkaat menetelmät ja suojatoimenpiteet henkilötietojesi käsittelyyn.

EU:n /ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille Response Finance paljastaa ja siirtää tietoja vain, jos tietty suojaustaso voidaan taata, esimerkiksi tapauksissa, joissa:

 • Euroopan komissio tai muut asiaankuuluvat viranomaiset ovat päättäneet, että henkilötietojen suojaus on hyväksyttävällä tasolla
 • Kyseinen henkilötietojen vastaanottaja on ottanut käyttöön muita sopivia varotoimia, kuten Euroopan komission vakiosäännökset, EU/US Privacy Shield -järjestelyn asetusten noudattamisen tai sitovat yrityssäännöt
 • Muu tietosuojalainsäädäntö myöntää henkilötietojen siirron tai
 • Sinulta on saatu nimenomainen lupa

AUTOMAATTISET PÄÄTÖKSET JA PROFILOINTI

8.1 Response Finance ja lainanantajalaitokset ja pankit, joiden kanssa Response Finance tekee yhteistyötä voivat joissain tapauksissa käyttää automatisoituja päätöksiä ja profilointia Response Financen palveluiden käyttöön liittyen. Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman hyvä yhdenmukaisuus suhteessa tarjoamiimme palveluihin ja tarjota mahdollisimman nopeaa käsittelyä mahdollisimman vähäisin virhein.

8.2 Näin ollen Response Finance ja lainanantajalaitokset ja pankit, joiden kanssa Response Finance tekee yhteistyötä eivät voi ottaa mukaan muita luokituksia/arviointeja tai tietoja lainatarjousten hankkimisen suhteen, kuin mitä sinä toimitat tai mitä Response Finance ja lainanantajalaitokset ja pankit, joiden kanssa Response Finance tekee yhteistyötä hankkivat muista tietolähteistä.

PALJASTAMINEN

9.1 Huomaa, että henkilötiedot, joita Response Finance paljastaa muiden tietojen ohella, joita lainanantaja kerää sinulta tai muista tietolähteistä, muodostavat perustan luotaville sopimusehdoille, ja että lainanantaja käsittelee niitä tietoja ehtojensa ja sääntöjensä mukaisesti. Näin ollen Response Finance kehottaa sinua lukemaan kaikki sopimusehdot.

Response Finance ei ole osapuolena sinun ja lainanantajan välisessä sopimuksessa, eikä se näin ollen ole vastuussa lainanantajan henkilötietietojen käsittelystä.

9.2 Hyväksyt, että lainanantaja, jonka kanssa teet lainasopimuksen, voi antaa Response Financelle tietoja, jotka liittyvät lopulliseen lainasopimukseen. Näin tehdään, jotta Response Finance voisi rekisteröidä, että palvelumme on suoritettu ja että asia on loppuun käsitelty.

SINUN OIKEUTESI

10.1 Yhtenä Response Financen asiakkaista sinulla on seuraavat henkilötietoihisi liittyvät oikeudet EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan Tanskan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Oikeus saada henkilötietojasi
 • Oikeus saada henkilötietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa voidaksesi käyttää oikeuttasi tietojen siirrettävyyteen
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua
 • Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, jos uskot että henkilötietojasi käsitellään laittomasti tai jos henkilötietosi ovat virheellisiä
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin ja muihin tarkoituksiin, laillisten etujesi mukaisesti
 • Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn, jos suostumus on annettu tietyn tyyppiselle käytölle
 • Oikeus tulla unohdetuksi – GDPR:n mukaan jokaisella yksityishenkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi

10.2 Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme, [NAME] osoitteeseen gdpr@responsefinance.com, jos sinulla on rekisteröimiimme tietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvää kysyttävää.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

11.1 Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain kirjoittamalla tietosuojavaltuutetullemme, Thomas Christensen osoitteeseen gdpr@responsefinance.com. Suostumuksen peruuttamisen seurauksena Response Finance ei pysty tarjoamaan sinulle viimeksi mainitun toimittamia palveluita.

11.2 Response Finance voi edellä olevan kohdan 6 ja muiden meitä koskevien pakollisten sääntöjen mukaisesti joutua säilyttämään henkilötietojasi ja muita sivustojen käyttöön liittyen tallennettuja sinua koskevia tietoja, tai liittyen oikeudelliseen menettelyyn tai muihin oikeudellisiin velvoitteisiin, jotka edellyttävät henkilötietojen sisällyttämistä, vaikka suostumuksesi olisi peruutettu.

TIETOJEN SIIRRETTÄVYYS

12.1 Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tallennetut tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

YHTEYSTIEDOT

13.1 Jos sinulla on tietosuojakäytäntöämme tai tapaamme käsitellä Response Financen tallettamia henkilötietojasi koskevaa kysyttävää tai jos haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme, Thomas Christensen osoitteeseen gdpr@responsefinance.com.

Voit tehdä valituksen myös Tanskan tietosuojavirastolle, johon voit ottaa yhteyttä käyttämällä seuraavia tietoja:

Datatilsynet [tanskalainen tietosuojavirasto]
Puhelin: +45 33 19 32 00
Sähköposti: dt@datatilsynet.dk
Faksi: +45 33 19 32 18

Osoite:


Borgergade 28, 5.,
DK-1300 Copenhagen K